Privacy statement

Privacy Statement Vandorenburch

(Versie juni 2023)

Uw privacy is voor Vandorenburch heel belangrijk. Bij onze werkzaamheden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend. Wij zullen dan ook altijd conform de regels van de AVG omgaan met persoonlijke gegevens van zowel onze opdrachtgevers als debiteuren waarmee wij contact hebben. In dit Privacy Statement gaan we in op de manier waarop wij met gevoelige informatie omgaan.

Contact met Vandorenburch

Wanneer u een openstaande vordering bij een debiteur heeft dan kunt u contact met ons opnemen als u deze vordering uit handen wilt geven. U doet dit telefonisch, per e-mail of via het incasso indienen formulier dat te vinden is op de website. Er volgt indien nodig een intakegesprek, dit gebeurt doorgaans telefonisch of per e-mail. Een medewerker van Vandorenburch maakt een inschatting over de kansen voor een succesvolle incasso van uw openstaande vordering. Garanties kunnen uiteraard niet worden gegeven, daarvoor is het nodig om daadwerkelijk een onderzoek te starten.

Om uw opdracht te kunnen uitvoeren worden uw NAW-gegevens gebruikt, alsmede e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden door ons opgeslagen.

Wij slaan uitsluitend die informatie op die nodig is voor het uitvoeren van uw incasso opdracht.

Opslag van gegevens

Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om contactgegevens van onze opdrachtgevers en van debiteuren in ons geautomatiseerde systeem op te slaan. Gegevens worden bewaard zo lang een incassotraject loopt. Zodra dit is afgerond gaat de bewaartermijn van 3 maanden in. Na deze 3 maanden worden uw gegevens vernietigd, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Om onze klantenservice te verbeteren kunnen gegevens worden gebruikt van onze klanten. Deze worden indien mogelijk geanonimiseerd. Als dat niet mogelijk blijkt dan geldt dat onze medewerkers tot geheimhouding verplicht zijn. Uw informatie komt op deze manier dus nooit buiten het bedrijf bij derden terecht.

Het inzien van uw gegevens

Wilt u informatie over de gegevens die wij over u bewaren? Heeft u vragen over welke gegevens wij opslaan en waarom we dit doen? Neem dan contact met ons op. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Ten aanzien van de over u opgeslagen gegevens heeft u de volgende rechten:

  • Wij geven u uitleg over de van u bewaarde gegevens
  • U heeft het recht op inzage van de over u opgeslagen gegevens
  • U mag onjuiste gegevens laten aanpassen
  • U mag gegevens laten verwijderen
  • U mag eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken
  • U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens

Bij een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens zullen wij altijd aan de hand van een identiteitsbewijs controleren dat u bent wie u zegt te zijn. Op die manier wordt voorkomen dat gegevens in verkeerde handen komen of onterecht worden aangepast of verwijderd.

Gegevensverstrekking aan derden

Soms kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens aan een derde partij door te geen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer uw incasso wordt overgedragen aan een deurwaarder voor executoriaal derdenbeslag.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Vandorenburch dit wettelijk verplicht is. Als dit het geval is wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Beveiliging van gegevens

Onze geautomatiseerde systemen zijn voorzien van de meest optimale beveiliging. Vandorenburch doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Mocht er sprake zijn van een inbraak (hack) in ons systeem waarbij mogelijk persoonlijke gegevens openbaar zijn of kunnen worden gemaakt, dan stellen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt wordt u gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Deze kleine bestandjes worden op uw computer of netwerk geplaatst om een goede werking van onze website te garanderen. Het gaat daarbij uitsluitend om zogenaamde functionele cookies.

Klachten

Heeft u een klacht over het bewaren of gebruiken van uw persoonlijke gegevens? Dan kunt u deze indienen door een brief te sturen naar ons postadres of een e-mail te richten aan ons adres info@vandorenburch.nl.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over de informatie die Vandorenburch over u verzamelt en bewaart, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Vandorenburch
Jacob van Lennepkade 155 H
1054 ZL Amsterdam
KvK nr: 69253986
E-mailadres: info@vandorenburch.nl
Telefoonnummer: 020 244 6904

Aanpassing van het Privacy Statement

Wijzigingen op de website van Vandorenburch of wetswijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van het Privacy Statement. Als dit statement wordt gewijzigd dan volgt altijd een aanpassing van de datum. U ziet dus meteen bovenaan deze pagina wanneer er wijzigingen zijn aangebracht.