Diensten

Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso streven we ernaar om uw openstaande vorderingen op een buitengerechtelijke manier op te lossen. Onze ervaren incassospecialisten zullen proactief contact opnemen met uw debiteuren en, indien nodig, betalingsregelingen treffen die voor beide partijen acceptabel zijn.

Bij Vandorenburch geloven we in het belang van het behouden van een goede zakelijke relatie en streven ernaar om uw klanten op een respectvolle en vriendelijke manier aan te sporen tot betaling. Door te kiezen voor minnelijke incasso, kunt u tijd en kosten besparen, terwijl u toch de beste kans op een succesvolle inning behoudt.

incasso indienen

Gerechtelijke incasso

Indien nodig bieden we gerechtelijke incassodiensten aan in samenwerking met onze partners: lokale deurwaarders in Nederland. Dankzij deze samenwerking kunnen we een landelijke dekking garanderen en efficiënt handelen in elke regio.

Onze ervaren juridische experts zullen de nodige stappen ondernemen om een gerechtelijke procedure te starten en uw vordering via de rechter te innen. We zorgen ervoor dat alle wettelijke procedures nauwgezet worden gevolgd en dat uw belangen op een professionele manier worden behartigd. Met onze betrouwbare partners en grondige kennis van het juridische rechtssysteem in Nederland, streven we ernaar om het beste resultaat voor u te behalen.

Krijg waar u recht op heeft - schakel ons in voor uw incassozaken.